ثبت نام / ورود به سامانه

لطفا برای شروع ثبت نام شماره همراه خود را ثبت نمایید، کد تایید به شماره همراه شما پیامک خواهد شد.

با توجه به اینکه کلیه اطلاع رسانی ها،مکاتبات و اخطار ها از طریق شماره تلفن همراه اعلامی در این مرحله اطلاع رسانی خواهد شد، لذا ضروری است شماره تلفن همراه متعلق به شخص متقاضی باشد، درغیر این صورت مسئولیتی متوجه شرکت عمران، آب و خدمات کیش نخواهد بود.