راه اندازی سامانه یکپارچه خدمات پرداخت شرکت عمران، آب وخدمات کیش

با هدف کاهش مراجعات مردمی وتسریع امور، سامانه یکپارچه خدمات پرداخت شرکت عمران، آب وخدمات کیش راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب وخدمات کیش، درپی تاکید مهندس مقدس زاده درخصوص توسعه خدمات دهی الکترونیکی با هدف تسریع وتسهیل امور، کاهش مراجعات مردمی و افزایش شفافیت اقتصادی این سامانه راه اندازی شده است.

شهروندان می توانند با مراجعه به بخش خدمات الکترونیک سایت شرکت عمران، آب وخدمات کیش به نشانی http://urban.kish.ir/payment  از طریق این سامانه، نسبت به پرداخت قبوض عوارض نوسازی، حق انشعاب فاضلاب ، عوارض خودرویی و فاضلاب بها همچنین مشاهده کارکرد دوره مورد محاسبه اقدام کنند.