«اطلاعیه»

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران ،خصوصاً مهندسان ناظر ، مهندسین و مشاورین طراح فعال در منطقه آزاد کیش می رساند، استفاده از مخازن بالک و لوله کشی گاز مایع در اماکن مسکونی و غیر مسکونی صرفاً با رعایت ضوابط ، مقررات ، بالاخص ایمنی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح  مطابق تصمیمات متخذه بر اساس استاندارد های مربوطه به شرح ذیل مجاز می باشد:


1-    اماکن غیر مسکونی که درخواست احداث بالک برای تامین گاز مورد نیاز را دارند از ابتدا باید در نقشه های مصوب شهرسازی پیش بینی نموده و قبل از صدور پروانه ساختمانی کلیه مجوز های لازم را از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه کیش دریافت نمایند .
2-    اماکن غیر مسکونی که مصرف گاز بالایی داشته و از چند کپسول بصورت سبدی برای مصارف خود استفاده می کنند می بایست تاییدات لازم در خصوص محل استقرار و لوله کشی گاز را از شرکت ملی پخش آورده های نفتی ناحیه کیش دریافت نمایند.
3-    کلیه موضوعات مربوط به بررسی نقشه ها ، اعمال ضوابط و مقررات مربوط به مخزن و شبکه گاز از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه کیش و مطابق ضوابط و مقررات و استاندارد های موجود در کشور به متقاضیان اعلام شده و متقاضیان موظف به انجام آنها مطابق ضوابط و مقررات مربوطه می باشد.
4-    برای کلیه اماکن مسکونی استفاده از مخازن بالک و لوله کشی گاز مایع صرفاً جهت موتور خانه مرکزی با رعایت ضوابط و مقررات و اخذ مورد اشاره در بندهای قبل مجاز می باشد در غیر اینصورت ، سهمیه سوخت گاز مایع به این گونه اماکن تخصیص داده نخواهد شد.
5-    در خصوص اماکنی که از قبل نسبت به احداث بالک و لوله کشی گاز مایع اقدام نموده اند  مالک یا بهره بردار نسبت به اخذ مجوز از شرکت های نصاب ، مجری و تامین کننده گاز مایع دارای تاییدیه  صلاحیت از مراجع قانونی ذیربط اقدام نمایند.
6-    تامین گاز کلیه اماکن توسط شرکت های توزیع کننده منوط به داشتن پروانه بهره برداری از سیستم بالک و لوله کشی گاز از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه کیش می باشند.
7-    کلیه شرکت های توزیع کننده گاز مایع مطابق قانون و ضوابط موظف می باشند به مراکزی خدمات رسانی نمایند که تاییدیه های لازم مخازن ذخیره گاز مایع را داشته و موارد ایمنی را رعایت نموده باشند.

 

   معاونت معماری و شهرسازی