واحدهای مستقل

مدیریت پیمان و رسیدگی

مدیریت پیمان و رسیدگی

از جمله وظایف کلی این مدیریت انجام فرایندهای مربوط به انتخاب طرف قرارداد، تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به ارائه دهندگان خدمات منطبق بر قوانین ، آئین نامه ها و ... میباشد.

جزئیات
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

ساختار تشکیلاتی این مدیریت، اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی ، واحد پیشگیری و کنترل بحران و واحد پدافند غیرعامل می باشد که درحال حاضر اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی فعال می باشد.

جزئیات
مدیریت برنامه ریزی و توسعه

مدیریت برنامه ریزی و توسعه

ساختار تشکیلاتی این مدیریت شامل واحد تحقیق و توسعه (R&D)، فناوری اطلاعات، سیستم‌ها و روش‌ها، آموزش و آمار و برنامه ریزی می‌باشد.

جزئیات
جزایر اقماری

جزایر اقماری

مدیریت کلیه امور مربوط به جزایر اقماری شامل نگهداری، هدایت و کنترل خدمات و توسعه جزیره هندورابی برابر با چارچوب و خط مشی سازمان زیر نظر مدیر عامل محترم شرکت از اهم وظایف این واحد می باشد.

جزئیات