میزبانی شرکت عمران، آب وخدمات کیش از شرکت کنندگان در رزمایش مهر در افطار 16 رمضان

شرکت عمران، آب وخدمات کیش درافطار شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان، پذیرای شرکت کنندگان دررزمایش مهر بود.


به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب وخدمات کیش، معاون مالی واداری این شرکت گفت: با دستور مهندس مقدس زاده و با هدف همراهی وهمدلی با شهروندان نیکوکار جزیره کیش و همراهی در طرح حمایت از اقشار کم درآمد این جزیره و به منظور تقدیر از تلاشگران در تهیه ، بسته بندی وتوزیع بسته های حمایتی ، 200 نفر از شرکت کنندگان درطرح رزمایش مهر ، افطار شانردهم ماه مبارک رمضان را میهمان شرکت عمران، آب وخدمات کیش بودند.

بابک خالقی با بیان اینکه ایفای مسئولیت های اجتماعی در جهت حمایت های مردمی و افزایش رفاه خانواده ها  یکی از محورهای عملکردی شرکت عمران، آب وخدمات کیش است افزود: دراین طرح که نمایش مهر، انسانیت و اتحاد شهروندان جزیره کیش و نهادهای مختلف خصوصی ودولتی این منطقه آزاد بود برگ زرین دیگری به افتخارات جزیره کیش افزوده شد تا دراین دوران که به دلیل شیوع ویروس کرونا ، شرایط معیشتی مردم متفاوت از گذشته است با یاری اقشار کم درآمد، آرامش و شادی را درماه میهمانی خدا به خانواده ها هدیه کنیم.

گفتنی است دراین مراسم که جمع کثیری از نیروهای نظامی وانتظامی جزیره کیش به همراه شهروندان حضور داشتند هزار وپانصد بسته حمایتی مهیا وتوزیع شد و شرکت عمران، آب وخدمات کیش میزبان

پذیرایی از 200 شرکت کننده دراجرای طرح برای افطار بود.