معماری و شهرسازی

معماری و شهرسازی

معاونت معماری و شهرسازی کیش که وظیفه برنامه ریزی، صدور مجوزها ،گواهی های ساختمانی، کنترل و نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی را عهده دار است به عنوان یک حوزه سیاستگذار در امور تخصصی شهرسازی جزیره در راستای سیاستهای جاری سازمان منطقه آزاد کیش انجام وظیفه می نماید.

جزئیات
مالی و اداری

مالی و اداری

تدوین و اجرای نظام جذب، تامین و نگهداشت بهینه نیروی انسانی و نظارت بر حسن اجرای آن و همچنین تدوین ساختار تشکیلاتی با شرایط محیطی حاکم بر مجموعه فعالیتهای شرکت و تکوین نظام مالی شرکت و نظارت بر حسن اجرای امور مالی با دقت، سرعت، شفافیت و جامعیت.
مشارکت فعال و موثر در تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت.
نظارت بر حسن اجرای هزینه جاری و سرمایه¬ای شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
انجام امور مرتبط با تدارکات و پشتیبانی به سایر حوزه ها.

جزئیات
امور شهری و محیط زیست

امور شهری و محیط زیست

جزئیات
واحدهای مستقل

واحدهای مستقل

جزئیات
فنی و عمرانی

فنی و عمرانی

رسالت معاونت فنی و عمرانی در شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی – شهری و ترافیکی ابلاغی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش می باشد. در این راستا با اجرای پروژه های زیر بنایی اعم از ساماندهی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری، جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، احداث ساختمانهای متنوع اداری و خدماتی، پروژه های شهری اعم از ساماندهی معابر با تکمیل و بهسازی شبکه موجود، احداث پارک ها و غیره اقدام به این امر می نماید.

جزئیات