آگهی استعلام بهاء شماره 330

آگهی استعلام بهاء شماره 330

عملیات بازسازی و احداث زیر ساخت اولیه ساختمان ورودی مجموعه فدک

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 332

آگهی استعلام بهاء شماره 332

خرید دورمی کمپوست جهت بستر گل کاری های سطح جزیره

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 333

آگهی استعلام بهاء شماره 333

اصلاح و بهسازی به همراه تعمیر، ترمیم، رفع گرفتگی شبکه و لایروبی منهول های فاضلاب و ترمیم دریچه های منهول فاضلاب سطح جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 335

آگهی استعلام بهاء شماره 335

خرید سازه های کلستنیکس(ورزشی) جهت نصب در محدوده های پارکی و ساحلی

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 337

آگهی استعلام بهاء شماره 337

تعمیر و بازسازی کانکس رخت کن و سرویس بهداشتی زمین های بازی ساحلی میرمهنا

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 338

آگهی استعلام بهاء شماره 338

عملیات اجرائی سیستم برق و روشنایی محوطه سازی حد فاصل میدان ساحل تا بلوار دریا

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 331

آگهی استعلام بهاء شماره 331

خرید جهت راه اندازی سیستم برق اظطراری تصفیه خانه فاضلاب شمال

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 340

آگهی استعلام بهاء شماره 340

عملیات لکه گیری و ترمیم جدوال ، پیورس و ابنیه های شهری جزیره کیش

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 341

آگهی استعلام بهاء شماره 341

تهیه مصالح ،ساخت و نصب تابلوی تبلیغات محیطی دو طرفه

ادامه مطلب
آگهی استعلام بها شماره 346

آگهی استعلام بها شماره 346

مزایده فروش ضایعات کارتن (آخال) موجود در سایت بازیافت

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 347

آگهی استعلام بهاء شماره 347

خرید چراغ قوه عملیاتی ضد انفجار و ضد آب

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 350

آگهی استعلام بهاء شماره 350

خرید نخل خرما جهت کاشت در نوار ساحلی جاده کرانه

ادامه مطلب
آگهی استعلام بهاء شماره 348 نوبت دوم

آگهی استعلام بهاء شماره 348 نوبت دوم

خرید سازه های کلستنیکس(ورزشی)جهت نصب در محدوده های پارکی و ساحلی

ادامه مطلب