اهم فعالیت های مدیریت خدمات شهری

 

 بر اساس شرح وظایف محوله، مدیریت خدمات شهری حوزه معاونت امور شهری، وظیفه نگهداری کمی و کیفی خدمات شهری به کیشوندان و گردشگران جزیره را عهده دار می باشد. در این راستا مسئولین این معاونت بر زیباسازی و ارتقای کیفیت منظر شهری– تقویت شبکه برق و روشنایی معابر- راهبری و نگهداری فضای سبز– بازیافت و پسماند، به صورت مستمر نظارت عالیه دارند. لازم به ذکر است ادارات ها زیر مجموعه این مدیریت به شرح زیر می باشند :

 

پسماند

پسماند

انجام امور خدمات شهری به منظور پاکسازی و ارتقای سطح بهداشت معابر عمومی شامل رفت و روب و شستشوی معابر- شستشوی مبلمان و المان های شهری- جمع آوری زباله- ضایعات و بازیافت های خانگی و اماکن و مبارزه با آفات شهری (جوندگان و حشرات موذی)- صدور مجوز حفاری و نظارت بر انجام این مهم- راهبری و مدیریت سایت پسماند و موارد مرتبط با آن از جمله وظایف این اداره می باشد.

اداره فضای سبز

اداره فضای سبز

توسعه فضای سبز : اجرای عملیات بستر سازی (حفاری، خاکریزی، تسطیح و کاشت)- نظارت بر خرید گل و گیاه- تولید گونه های گیاهی در مرکز تولیدات فضای سبز شرکت

اداره زیباسازی و منظر شهری

اداره زیباسازی و منظر شهری

طراحی پارک و بوستان- صدور مجوز تابلو- تعامل با طراحان و هنرمندان جزیره- خرید و نگهداری مبلمان شهری- خرید و نگهداری وسایل بازی کودکان و لوازم تندرستی- نگهداری و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی- نگهداری و بهره برداری ایستگاه های مینی بوس ساده و مکانیزه- نگهداری و بهره برداری آبنماها-آذین بندی معابر و میادین.

اداره روشنایی معابر

اداره روشنایی معابر

کلیات روشنایی و اصول طراحی آن در انواع معابر- انواع پوشش های سطح معابر و طبقه بندی آنها- طبقه بندی انواع معابر و کلاس های روشنایی مورد نیاز برای هر یک- طراحی روشنایی در مسیر مستقیم و عوارض مختلف معبر- دستورالعملهای ایمنی و نگهداری سیستم های روشنایی معابر- دستور العملهای اندازه گیری روشنایی در معابر و تجهیزات مورد نیاز و نحوه انجام آن- مشخصات فنی تجهیزات بکار رفته در سیستم روشنایی معابر- دستورالعمل های اندازه گیری مشخصات نوری تجهیزات به کار رفته در سیستم روشنایی معابر- سیستم توزیع و برق رسانی به شبکه روشنایی معابر- آلودگی نوری و چگونگی اندازه گیری و رعایت حدود مجاز آن و مکان یابی روشنایی در معابر برون شهری از وظایف این اداره می باشد.