مالی و اداری

معرفی معاونت مالی و اداری

معرفی معاونت مالی و اداری

این معاونت به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور مالی و اداری،ثبت و ضبط و انتقال کلیه  داراییها تامین نیروی انسانی و ... از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

جزئیات
مدیریت های مالی و اداری

مدیریت های مالی و اداری

آشنایی با مدیریت ها و ادارات و گروه های معاونت مالی و اداری و پشتیبانی شرکت و شرح وظایف و برنامه های در دست اقدام و آتی هر یک از مدیریت ها را در این بخش دنبال نمایید.

جزئیات
اهداف و وظایف معاونت مالی و اداری

اهداف و وظایف معاونت مالی و اداری

این معاونت در جهت نظم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین نامه ها تلاش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف تعیین شده شرکت فعالیت نماید.

جزئیات