«اطلاعیه»

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسین طراح و ناظر تاسیسات برق و مکانیک می‌رساند ،‌در صورت داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر می‌توانند در اسفند ماه سال جاری (1398)

 

از 1000 متر مربع سهمیه طراحی و نظارت مازاد بر سهمیه سال جاری خود برخوردار شوند.

 

                                                                                                               معاونت معماری و شهرسازی