به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، عملیات سم پاشی منهول های فاضلاب شهری معابر و طعمه گذاری هر ساله در مناطق مختلف جزیره اجرا می شود.
در همین راستا در شش ماه نخست امسال، تعداد 6 هزار و 878 منهول در خیابان های اصلی و فرعی در مناطق مختلف جزیره سم پاشی شده است.
در عملیات سم پاشی از سیستم مه پاش یا فوگر استفاده می شودکه هیچگونه آلودگی صوتی نداشته و اجرای عملیات در تمام ساعات امکان پذیر است.
بطور معمول این عملیات هر 6 ماه یکبار صورت می پذیرد ولی در برخی از مناطق حسب نیاز هر سه ماه یکبار سم پاشی می شود.
در همین مدت به میزان 95 هزار و 300 متر مربع از سایت بازیافت زباله های شهری و سایر بخش های زیر مجموعه شرکت عمران، آب و خدمات کیش بطور سطحی سم پاشی شده اند.
همچنین در راستای ارتقاء بهداشت محیطی و سلامت ساکنان و گردشگران جزیره تعداد 165 هزار و 760 نقطه از جزیره جهت مبارزه با جانوران موذی طعمه گذاری شد.
لازم به ذکر است، کیشوندان می توانند به منظور اعلام مشکلات احتمالی موجود جهت سم پاشی و طعمه گذاری، با سامانه 137 شرکت عمران، آب و خدمات کیش و یا با شماره 09347685804 تماس بگیرند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.