سفر مسئولان کیش به مشهد با هدف راه اندازی کتابخانه و‌موزه ملی و پیگیری مراحل ساخت گنبد مصلی

تاریخ: 1399/11/29

عکاس: .....