سرپرست مدیریت پیمان رسیدگی شرکت عمران،آب و خدمات کیش منصوب شد

ابوالفضل طیبی طی حکمی مصطفی شیروانی را به عنوان سرپرست مدیریت پیمان و رسیدگی با حفظ سمت منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی شرکت عمران،آب و خدمات  طی حکمی از سوی ابوالفضل طیبی  ، مصطفی شیروانی  به عنوان سرپرست مدیریت پیمان و رسیدگی شرکت عمران، آب و خدمات کیش منصوب شد.

در حکم ابوالفضل طیبی  خطاب به مصطفی شیروانی  آمده است:نظر به شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی ، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت پیمان و رسیدگی با حفظ سمت منصوب می شوید .

امید است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال "جهش تولید" نامگذاری شده است، با عنایت خداوند متعال پیوسته قرین توفیق باشید.

گفتنی است مصطفی شیروانی مسئولیت ریاست اداره حقوقی شرکت عمران، آب و خدمات کیش را هم برعهده دارد .