سوابق تحصیلی و کاری ابوالفضل طیبی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش

 

 

سوابق تحصیلی:
- کارشناس حسابداری
- کارشناس ارشد مدیریت
- دکتری DBA کسب و کارهای نوین
- دانشجوی دکتری جامعه شناسی

 

سوابق اداری :
-دبیر کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی کلان شهر تهران از سال 94 تا 97
- کارمند رسمی شهرداری تهران از سال 86
- مدیر طرح و برنامه شرکت خدمات رفاهی شهرداری تهران سال 86
- مدیر بودجه سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران طی سالهای 86 تا 87
- مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان رفاه و خدمات اجتماعی تهران طی سالهای 87 تا 88
- مدیر پشتیبانی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهر داری تهران طی سال های 88 تا 94
- مدیریت برگزاری تمامی همایشها ، سمینارها و مراسمات معاونت اجتماعی شهرداری تهران طی سالهای 88 تا 94
- معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان نوسازی شهر تهران از سال 94 تا 97
- کارمند نمونه شهرداری تهران در سال 94
- مدیر پشتیبانی سازمان منطقه آزاد کیش از سال 97 تا 99
- مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات درسال 99