دو انتصاب در شرکت عمران، آب و خدمات کیش

با حکم علی مقدس زاده سرپرستان جدید ادارات اجراییات و بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت عمران، آب و خدمات کیش معارفه شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران،آب و خدمات کیش ، علی مقدس زاده طی احکام جداگانه" محمد فیصلی" و" محمدرضا قهاری را به ترتیب "به عنوان سرپرست اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات" و"سرپرست اداره اجراییات"منصوب کرد.
در این احکام سرپرست شرکت عمران ، آب و خدمات کیش برای محمد فیصلی و محمدرضا قهاری ابراز امیدواری کرده است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد امور محوله موفق و موید باشند.
گفتنی است در مراسمی که با حضور مهندس مقدس زاده و معاونان و مدیران شرکت عمران ، آب و خدمات کیش برگزار شد ضمن اعطای این احکام از زحمات مدیران قبلی این دو حوزه تقدیر شد.