بسمه تعالی


اطلاعیه


به اطلاع کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی حقیقی و حقوقی دارای اجازه فعالیت در جزیره زیبای کیش که نظارت پروژه های ساختمانی را پذیرفته یا می پذیریند، می رساند که وظایف نظارت مهندسان مطابق قانون، آئین نامه، مقررات ملی ساختمان و ابلاغیه های معاونت معماری و شهرسازی شرکت عمران تعیین می گردد که اهم آن عبارتند از:
1- برابر نقشه‌های مصوب معماری و مطابق کلیه ضوابط شهرسازی،آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (ویرایش چهارم استاندارد 2800 )، مقررات ملی ساختمان، مشخصات مندرج در پروانه  صادره، نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، آئین‌نامه‌ها و  استانداردهای لازم‌الاجرا، اصول فنی و همچنین ضوابط ابلاغی معاونت معماری و شهرسازی، بر کلیه مراحل عملیات ساختمان مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند.
2- با اطلاع کامل از شرایط قانونی، اقامت در جزیره کیش، نداشتن تعارض منافع، اعتبار پروانه اشتغال بکار، صلاحیت، ظرفیت اشتغال اعم از زیربنا و تعداد کار وعدم محکومیت قطعی به مجازات محرومیت استفاده از پروانه اشتغال بکار در زمان پذیرش نظارت و عدم محرومیت اجتماعی قطعی، کلیه مراحل عملیات ساختمانی و اجرای کلیه سقف‌ها را به‌ موقع و حداکثر 48 ساعت پس از انجام مرحله مربوط و مطابق ضوابط در فرم‌های تهیه‌شده معاونت معماری و شهرسازی و هرگونه تخلف در هر مرحله‌ای از اجرای ساختمان اعم از شهرسازی، فنی، بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی را بلادرنگ  گزارش داده و فرم‌های لازم را برای صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار را نیز به معاونت معماری و شهرسازی  تسلیم نمایند.
3- طی قراردادی که حداقل زمان آن برابر با مدت زمان پروانه بوده با سرمایه گذار/مالک به وظایف صدرالاشاره عمل نمایند و در صورت، فسخ، انفساخ ، تفاسخ یا ابطال قرارداد یا درصورتی‌که امکان ادامه و ارائه خدمات نظارت را نداشته باشند، ضمن ارائه گزارش کامل از عملیات ساختمانی صورت گرفته، مراتب را با ذکر دلیل کتباً به معاونت معماری و شهرسازی اعلام و تا زمان رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی معاونت مذکور به کلیه وظایف نظارتی خود عمل نموده و در صورت هر گونه تغییر در نظارت ساختمان نسبت به تهیه صورتجلسه فصل مشترک کارهای انجام گرفته تحت نظارت اقدام نمایند.
بنا به مراتب فوق، مهندسان ناظر موظف به انجام وظایف مذکور بوده و مطابق ماده 10 قانون مدنی هر گونه قرارداد و تعهد که خلاف قانون باشد،  نافذ نبوده و فاقد اثر است و مطابق قانون مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مهندس ناظر و سرمایه گذار/مالک مراجع قضایی بوده و مهندسان ناظر نمی توانند به دلیل اختلاف مالی یا غیرمالی، از ارائه گزارش های لازم اعم از مرحله ای،  عدم خلاف، اتمام عملیات و پایان کار  خودداری کنند.
لذا در صورت عدم توجه به این اطلاعیه و تخلف از وظایف قانونی و مطابق مقررات، معاونت معماری و شهرسازی در خصوص ادامه فعالیت و ارائه خدمات مهندسی اشخاص مربوطه در جزیره زیبای کیش تجدید نظر خواهد کرد.