تمدید آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای

اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و.... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز

 جزیره زیبای کیش

 • پیرو آگهی مناقصه شماره ن/ع/99/20 با موضوع اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و.... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 12 ماه شمسی و مبلغ برآورد: 38.764.319.324 (سی و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و چهار میلیون و سیصد و نوزده هزار و سیصد و بیست و چهار ریال) که در تاریخ های 1399/09/26 و 1399/09/29 همین روزنامه چاپ گردیده است به اطلاع می رساند مدت های فروش و تحویل و بازگشایی اسناد به نحو ذیل تمدید می گردد:
 • تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تمدید نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 1399/10/10
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1399/10/20
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه گزار
 • مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
 • تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف. تلفن: 88780747 021  و  8-88872235-021
 • تاریخ ومحل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب" و "ج"): ساعت 13:30 مورخ 1399/10/22 در دفتر مرکزی مناقصه­ گزار

         تبصره: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

 • شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای یکی از دو شرط زیر باشند، درصورت عدم ارائه شرکت کننده از مناقصه حذف می گردد:
 • دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 در رشته ابنیه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و رونوشت آن را در پاکت "ب" ارائه نمایند.
 • می بایست حداقل برابر مبلغ مناقصه قراردادهای مشابه (حداکثر در پنج قرارداد) در پنج سال گذشته داشته باشند و مدارک و مستندات آن (شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرین صورت وضعیت تأیید شده یا مفاصا حساب تامین اجتماعی درخصوص کارهای اتمام یافته) را در پاکت "ب" ارائه نمایند.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .

دانلود متن آگهی