اطلاعیه

 

به اطلاع کلیه مهندسین محترم طراح و ناظر فعال در جزیره زیبای کیش (اعم از حقیقی و حقوقی) می رساند که شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در نظر دارد نسبت به برگزاری مجدد (نوبت دوم) دوره های آموزشی الزامی سال 98 مهندسین طراح و ناظر جزیره کیش، به شرح جدول ذیل اقدام نماید؛ براین اساس از کلیه مهندسان حقیقی و مدیران عامل شرکتهای دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، که در نوبت اول برگزاری دوره های مذکور، موفق به حضور یا اخذ گواهینامه شرکت در دوره های فوق الذکر نشده اند، دعوت می گردد تا به منظور ثبت نام، به واحد امور مهندسین ناظر در معاونت معماری و شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مراجعه نمایند.

 

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری

ظرفیت

1

قوانین ساخت و ساز (برگزاری مجدد)

98/10/08

70 نفر

2

وظایف و مسئولیتهای مهندسان (برگزاری مجدد)

98/10/21

70 نفر

 
 

-    شرکت اشخاص حقیقی و مدیران عامل اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در دوره های فوق¬الذکر و اخذ گواهینامه مربوطه، یکی از شروط تخصیص ظرفیت اشتغال بکار و صدور مجوز فعالیت مهندسی در سال 1399، می باشد.
-    تاریخ های معین شده آخرین نوبت برگزاری مجدد دوره های مذکور در سال 98 می باشند و پس از آن، دوره¬های مذکور دیگر در سال 98 برگزار نخواهند گردید.
-    در صورت تغییر تاریخ برگزاری دوره، مراتب به ثبت نام کنندگان اطلاع رسانی خواهد گردید.


معاونت معماری و شهرسازی