Loading...

انتصاب سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، با ابلاغ مهندس مقدس زاده مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، مهندس غلامرضا کردی داریان به عنوان سرپرست معاونت معماری و شهرسازی این شرکت منصوب شد و پس از معارفه وی در مراسمی که با حضور مدیر عامل، معاونان ، مشاوران و مدیران این شرکت برگزار شد، آغاز بکار کرد.

در حکم مهندس مقدس زاده خطاب به مهندس کردی داریان آمده است: با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی ، به موجب این حکم

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، با ابلاغ مهندس مقدس زاده مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، امیر ترکاشوند به عنوان سرپرست مدیریت حمل و نقل عمومی این شرکت منصوب شد .

در حکم مهندس مقدس زاده خطاب به ترکاشوند آمده است: با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی ، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت منصوب

می شوید. امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال، در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

پیش از این مهندس عباسعلی نجاتی سلیم مسئولیت این مدیریت را بر عهده داشت.

شایان ذکر است، ترکاشوند با حفظ سمت سرپرستی اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت عمران، آب و خدمات کیش به این سمت منصوب شد.