اطلاعیه مهم در خصوص نرخهای جدید مصوب جهت کاربریهای مختلف

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم جزیره زیبای کیش میرساند که از تاریخ 1398/05/24 نرخ‌های جدید مصوب جهت کاربریهای مختلف ، توسط سازمان منطقه آزاد کیش اعلام گردیده است.

اطلاعیه مهم در خصوص نرخهای جدید پذیره‌های شهرسازی

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم جزیره زیبای کیش میرساند که از تاریخ 1398/05/24 نرخ‌های جدید مصوب جهت کاربریهای مختلف ، توسط سازمان منطقه آزاد کیش اعلام گردیده است.

از کلیه سرمایه گذاران محترم که برگه مالی در اختیار دارند و تاکنون جهت پرداخت و یا تسویه حساب اقدام ننموده اند ، دعوت می‌نماید در اسرع وقت جهت تعیین تکلیف پرونده مالی خود به امور مالی شرکت عمران ، آب و خدمات شهری کیش مراجعه  فرمایند .

معاونت معماری و شهرسازی