اطلاعیه مهم در خصوص فعالیت مهندسان طراح و ناظر فعال در جزیره کیش

دوره‌های الزامی جهت کلیه مهندسان طراح و ناظر اعم از حقیقی و حقوقی در رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات برقی و مکانیکی

معاونت معماری و شهرسازی جهت ارتقای کیفیت خدمات مهندسی در جزیره زیبای کیش، چگونگی ارائه خدمات مهندسی و فرآیندهای آن را مورد تجدید نظر قرار داده است.
لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسان طراح و ناظر اعم از حقیقی و حقوقی در رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات برقی و مکانیکی می رساند که دوره‌های ذیل  برای تخصیص ظرفیت اشتغال بکار مهندسی الزامی بوده و اشخاص حقیقی و مدیران عامل اشخاص حقوقی دارنده پروانه اشتغال بکار مهندسی برای فعالیت حرفه‌ای در جزیره زیبای کیش موظف به حضور مطابق برنامه زمان بندی تعیین شده هستند.

 

ردیف

نام دوره

زمان برگزاری

ملاحظات

1

قوانین و مقررات ساخت

نیمه دوم مرداد ماه 1398

دوره الزامی

2

وظایف و مسئولیت های مهندسان-سطح اول

نیمه دوم شهریور ماه 1398

دوره الزامی

3

قراردادها،انواع و نکات با اهمیت آنها-سطح اول

نیمه اول آبان ماه 1398

دوره اختیاری

4

بیمه و اهمیت آن

نیمه اول آذر ماه 1398

دوره اختیاری

5

ایمنی کار در عملیات ساختمانی-سطح اول

نیمه دوم بهمن ماه 1398

دوره اختیاری

 

**فعالیت مهندسان طراح و ناظردر جزیره زیبای کیش منوط به گذراندن 3 دوره آموزشی( 2 دوره الزامی 1 دوره اختیاری) است.

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                معاونت معماری وشهرسازی