اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به روش BOT

اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به روش BOT

•    اصلاحیه فراخوان شماره  ف/ع/98/07

پیرو آگهی فراخوان شماره ف/ع/98/07 شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش به منظور شناسایی افراد حقوقی و حقیقی واجد شرایط جهت سرمایه گذاری و شرکت در پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش به روش B.O.T  و مدیریت و تامین نیروی انسانی جهت بهره برداری، تعمیر و نگهداری تصفیه خانه موجود و واحدهای مرتبط به آن و همچنین بخش توسعه ای  به اطلاع می رساند فراخوان مذکور اصلاح و بر این اساس از کلیه اشخاصی که در زمینه اشاره شده سابقه فعالیت دارند، دعوت بعمل می‌آید در صورت تمایل به همکاری، ضمن اعلام آمادگی به صورت مکتوب، نسبت به دریافت اسناد اصلاح شده و نهایی و ارائه مستندات لازم به شرح موارد مندرج در اسناد اقدام نماید.
مهلت زمان دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی اصلاحیه نوبت اول تا ساعت 16:00 مورخ 1398/09/25
آخرین مهلت زمان تحویل اسناد: ساعت 16:00 مورخ 1398/10/07
    محل دریافت و تحویل مدارک:
-    دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبیرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش - تلفن 44421380- 076
-    دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)-  نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف تلفن: 88780747– 021
لازم به ذکر است این فراخوان صرفا به منظور شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار می باشد و تحویل مدارک هیچ گونه تعهدی را برای شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش ایجاد نمی کند و بنا به تشخیص این شرکت از اشخاص واجد صلاحیت جهت ارائه پیشنهاد دعوت خواهد شد.
متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 داخلی 1276 (مهندس صادقی) تماس بگیرند.
•    سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد اصلاح شده درج گردیده است.
•    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .

دانلود متن آگهی