تاریخ:

عکاس:

استقبال شرکت عمران،آب و خدمات منطقه آزاد کیش از مسافران ورودی دوازده بهمن در گرامیداشت سالروز ورود بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با هدیه سفر رایگان درون شهری به مسافران