•    شماره فراخوان: ف/ع/99/01
شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در نظر دارد به منظور شناسایی افراد حقوقی و حقیقی واجد شرایط جهت سرمایه گذاری و شرکت در پروژه با موضوع احیا محدوده سایت دفن زباله و بازیافت جزیره زیبای کیش با زمینی به مساحت حدود 30 هکتار در محدوده ساحلی جنوبی اقدام نماید. لذا بر این اساس از کلیه سرمایه گذاران و صاحبان ایده، دعوت بعمل می‌آید در صورت تمایل به همکاری، ضمن اعلام آمادگی به صورت مکتوب، نسبت به دریافت اسناد و اطلاعات موجود شامل نقشه و توپوگرافی وضعیت موجود و مطالعات اولیه انجام شده در خصوص وضعیت لایه های موجود خاک اقدام نموده و درمدت زمان تعیین شده نسبت به ارائه طرح ها و ایده ها با در نظر داشتن موارد ذیل به همراه مدل اقتصادی پیشنهادی و سایر مستندات لازم شامل: مدارک هویتی، مدارک و مستندات توان مالی اقدام نمایند.
- طرح ها می بایست در قالب مشارکت و یا سرمایه گذاری به روش B.O.T با بازگشت سرمایه حداکثر 20 ساله تعریف شده باشند. آورده شرکت عمران، آب و خدمات کیش، زمین و مجوزهای ساخت و ساز می باشند.
- طرح های ارائه شده بر اساس پروژه هایی که با محوریت گردشگری تعریف شده باشند دارای اولویت خواهند بود.
- با توجه به حساسیت های زیست محیطی در تهیه طرح می بایست کلیه جوانب لازم و اخذ تاییدیه های زیست محیطی در خشکی و دریا علی الخصوص مباحث مرتبط به واکنی سایت دفن، روشهای پیشنهادی استفاده از خاک موجود و یا بهسازی آن، استحصال احتمالی اراضی در ساحل با استفاده از خاک موجود در سایت و... به همراه هزینه های مرتبط مطالعاتی و اجرائی و مدل مالی در نظر گرفته شده جهت اجرای طرح اقدام نمایند.
•    تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 1399/03/18
•    آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1399/04/07
•    محل دریافت و تحویل اسناد:
- دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبیرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش - تلفن 44421380- 076
- دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)-  نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف تلفن: 88780747– 021
•    تاریخ و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 15:00 مورخ 1399/04/09 در دفتر مرکزی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
     تبصره: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.
لازم به ذکر است این فراخوان صرفا به منظور شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار می باشد و تحویل مدارک هیچ گونه تعهدی را برای شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش ایجاد نمی کند و بنا به تشخیص این شرکت از اشخاص واجد صلاحیت جهت ارائه پیشنهاد دعوت خواهد شد.
متقاضیان می‌توانند  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.

دانلود متن آگهی